fbpx

Teamcoaching

Kennis is macht, samenwerken is kracht!

Teams zijn onderdeel van een groter geheel, een organisatie. Vaak is de verbinding zoek of vindt men het lastig om de vertaalslag te maken vanuit de organisatiedoelen naar teamdoelen naar individuele doelen.

In een vrijblijvend gesprek maken wij gebruik van een teamquickscan om de knelpunten van het team te meten. Dit bevestigd vaak het gevoel en geeft handvaten om te werken aan teamontwikkeling.

Wat levert teamcoaching ons op?

  • Op een andere manier leren kijken naar het team waarin je werkt.
  • Herkennen van patronen en deze kunnen doorbreken.
  • Discussies die eindigen in heldere beslissingen.
  • Beweging om visie en doelstellingen van het team concreet te krijgen.
  • Betrokken teamleden die zich verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat.

Aanpak

• Teamcoaching kan worden ingezet tijdens een vergadering, waarbij kleine interventies voor beweging kunnen zorgen in patronen.

• Als onderdeel van een ‘heidag’, waarbij een onderwerp centraal staat. Dit kan oa. zijn sterkte/zwakte analyse van het team, feedback geven en ontvangen, wat is samenwerking.

• Dagprogramma waarbij we starten met een teamquickscan. We meten hoe teamleden de samenwerking ervaren en gaan aan de slag met een knelpunt als vertrouwen, angst voor confrontatie, vermijden van verantwoordelijkheid en niet resultaatgericht werken.

Jaarprogramma

Een doelgericht jaarprogramma om effectieve teams te ontwikkelen. Deze teams kenmerken zich door een groot vertrouwen in elkaar, het vermogen om constructieve discussies aan te gaan, betrokkenheid en persoonlijke verantwoordelijkheid en het bereiken van de doelen die zij zich tot doel hebben gesteld.

Doel:

• Doelstellingen en gedragsverandering verankeren binnen het team

• Als nieuw team zijn gestart en de samenwerking in een jaar een ‘boost’ geven

• Ambitieus zijn en een TOP-team worden

Aanpak

De periode van een jaar is nodig om inzichten en ontwikkelingen zorgvuldig te integreren binnen de organisatie zodat we kunnen werken aan duurzame veranderingen en resultaten.

Programma

• We starten met een tweedaagse workshop die uitmondt in een krachtig en inspirerend teamplan voor de komende twaalf maanden.

• Vervolgens vinden er team integratie sessies plaats waarin we dieper ingaan op actuele thema’s.

• Ieder teamlid maakt een persoonlijk plan, waarin de individuele behoeften en die van de organisatie op elkaar afgestemd worden.

• Ondersteuning van een online programma om de voortgang van alle aspecten van het teamplan te meten, het laat zien of er een kloof bestaat tussen ‘voornemen’ en ‘resultaat’. Het brengt teamleden met elkaar in dialoog en geeft een duidelijk inzicht in de voortgang van het team.

Wat levert het op

• Effectief functionerende teams, het geheel wordt als meer ervaren dan de som der delen.

• Een gezamenlijke visie en gemeenschappelijke, gedeelde teamdoelen.

• Cocreatie: denken en handelen vanuit het geheel in plaats van alleen het eigen gebied

• Constructieve onderlinge communicatie; onderling feedback geven en vragen, leren van elkaar.

• Elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en onderlinge afspraken.

• Een regelmatige gezamenlijke evaluatie van de voortgang en effectief opvolgsysteem.

Voor meer informatie over teamcoaching